Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

e-Katalog

Značky

Reklamní předměty a legislativa

Podle §25 odst. 1 písm. t) ZDP musí reklamní a propagační předmět splňovat tyto náležitosti:

  • je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, nebo
  • je opatřen názvem propagovaného zboží nebo služby,
  • hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč,
  • není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně (tichým vínem se rozumí víno, které není vínem šumivým).

xxxxxxxxx